اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو- برنامه‌ها
برنامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/6 | 
مهمترین و عمدهترین برنامه این وبینار، سخنرانی و ارائه پژوهشهای برتر و برگزیده همایش توسط پژوهشگران و متخصصان است، همچنین سخنرانی اساتید، مسئولین و متخصصان ویژه مدعو در حوزه شهرهای جدید نسل نوی هوشمند که توسط شورای راهبردی همایش انتخاب و در قالب برنامه زمان بندی مدون و مناسب برنامهریزی خواهد شد. مضاف بر اینکه از پژوهشگران برتر و برگزیده در این همایش، تجلیل به عمل خواهد آمد.
 
برنامههای جنبی و اخص
از مهمترین برنامه­ های جنبی این همایش، برگزاری چند سمینار هم­اندیشی پیش از همایش اصلی با فواصل چندماهه با حضور اساتید، مسئولین، مدیران و کارآفرینان، دانشجویان و ... به صورت یکروزه می­باشد. مهمترین هدف آن بسط، روشنگری، ترویج و اشاعه موضوع همایش بوده تا پژوهشگران و صاحبنظران تا زمان برگزاری همایش اصلی بتوانند حول مباحث مطروحه در این نشست­ها به ارائه ایده­ها، راهکارها و خلاقیت­ها بپردازند.
در بخشهای جانبی همایش، برنامههایی به شرح ذیل اجرا خواهند شد:
- برپایی نمایشگاه آثار، تولیدات و نوآوریهای پژوهشگران و صنعتگران در زمینه شهر هوشمند
- نمایشگاه مقالات و پژوهشهای پوستری
- برگزاری کارگاههای تخصصی و آموزشی شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
- معرفی برگزیدگان استارتاپ شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 
نشانی مطلب در وبگاه اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو:
http://fnwp.ir/find.php?item=1.52.22.fa
برگشت به اصل مطلب