اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو- محورهای تخصصی
محورهای وبینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/10 | 
 
۱- شهرجدید هوشمند سازگار با محیط زیست
 • انرژی های پاک و تجدیدپذیر
 • شبکه انتقال و توزیع، مدیریت، پایش و نظارت بر مصرف انرژی
 • ابعاد و مولفه های توسعه پایدار شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • حفاظت از محیط زیست و طبیعت و راهکارهای مقابله با آلودگیهای زیست محیطی
 • مدیریت پسماند و فاضلاب شهری
 • مدیریت بحران و ارتقای تاب آوری شهری اهمیت ها و ضرورت های ایجاد شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • مبانی، مدلها، ساختارها و ویژگی­های اساسی و بنیادین شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • نظام استقرار، سکونت و فعالیت شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • آسیبشناسی و چالشهای شهرهای جدید و گذار از جامعه سنتی به شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • تغییرات اقلیمی و شکل گیری شهرهای نو هوشمند
 
 
 
۲- اقتصاد، تجارت و نظام مالی شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • نظام پولی، مالی و اعتباری
 • چارچوبهای مالی، اعتباری و حقوقی
 • اقتصاد دولتی و خصوصیسازی
 • فرصتهای سرمایهگذاری و تامین منابع مالی، تجارت الکترونیک، پول مجازی و دیجیتال
 • ظرفیتهای اقتصاد در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات
 • شیوههای کسب درآمدهای پایدار مدیریت شهری
 • ظرفیتها، فرصتها و شیوههای نوین کارآفرینی، اشتغال و حمایت از آنها
 • پارک­های علم و فناوری، مراکز دانش بنیان، استارتاپ­ها و توسعه فضای کسب و کار
 
۳- کیفیت زندگی در شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • مولفه های کیفیت زندگی در شهر جدید
 • تنوع ­بخشی به نقش و عملکرد، هویت ­بخشی و ارتقای کیفیت زندگی
 • سرمایه اجتماعی، تشکلهای مردمی و فرهنگ
 • هویت و هویتمندی در شهرهای جدید
 
۴- حمل و نقل، ارتباطات و زیرساخت های شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • زیرساختهای ارتباطی و عناصر زیربنایی شهر
 • معماری و فرایند استفاده از ابر دادهها (Data Cloud)
 • ظرفیت های اینترنت اشیاء و ارتباطات بیسیم
 • مدیریت زنجیره تأمین (لجستیک) پایدار
 • مدلهای کارآمد و سازگار حمل و نقل (محله محور، حمل و نقل عمومی محور و...)
 • شیوهها و راهکارهای مدیریت، نظارت و عرضه و تقاضای سفرهای درون شهری
 • زیر ساخت های حمل و نقل در شهر هوشمند
 
۵- معماری، شهرسازی و حکمروایی شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • تجلی هنر و مهندسی و معماری سازگار و پایدار
 • ساختمان­ها، بناها و سازه­های هوشمند و بهرهگیری از مصالح و فناوری­های نوین (سیستمهای مدیریت هوشمند ساختمان)
 • الگوهای فضایی، کالبدی و عملکردی در طرح­های توسعه شهری
 • روشهای برنامه­ریزی و مدیریت کاربری اراضی و بهرهگیری از ظرفیتهای برنامهریزی راهبردی
 • شیوه های نوین و کارآمد در طراحی فضا، سیما، منظر و زیباسازی شهری
 • مدلهای کارآمد و متناسب با رشد و توسعه هوشمند
 • مدیریت واحد و یکپارچه در نظام حکمروایی
 • هنر و گرافیک شهری و شهر هوشمند
 • نقش فناوری های نوین و انرژی های پاک در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان
 
 
 
۶- بهداشت، ایمنی و سلامت شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • آسیب شناسی و تئوری هوشمند پساکرونا در شهرهای نسل نو
 • توسعه ی دسترسی به خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی
 • مدیریت و کنترل بهداشت و سلامت شهروندان
 • طراحی و پیاده سازی پرتال جامعه سلامت
 • توسعه خدمات پزشکی از راه دور تله مدیسن
 • استقرار سامانه پزشکی از راه دور
 • توسعه پرونده الکترونیک سلامت
 
 
۷- مدیریت شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
 • ساز و کارهای نظارت و راهکارهای شفافیت در حکمروایی
 • شهرداری و شهروند الکترونیک
 • آژانس های توسعه محلی و خدمات شهری نوین و کارآمد
 
۸- محور ویژه شهر جدید پرند با رویکرد شهر هوشمند سازگار با محیط زیست
 • بازخوانی بازتعریف چشم انداز شهر جدید پرند و میزان تحقق آن
 • ویژگی ها و ابعاد اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند
 • تاب آوری شهر جدید پرند در بحرانهای طبیعی
 • مدیریت و حکمروایی در شهر جدید پرند
 • شهر دانش بنیان هوشمند
 • پرند شهر هوشمند ریل پایه
 • قابلیت های شهر جدید پرند در روند هوشمند سازی
 • ویژگی های شهر هوشمند با قابلیت اجرا در پهنه سرزمین ایران
 • سیما و منظر و کالبد شهر هوشمند سازگار با محیط
 • سازگاری با محیط در رابطه با ساختمانهای انرژی کارا
 • روشهای دستیابی به انرژی کارایی در شهر هوشمند
نشانی مطلب در وبگاه اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو:
http://fnwp.ir/find.php?item=1.53.11.fa
برگشت به اصل مطلب