اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/21 | 
مهلت ارسال مقالات: ۱۰  بهمن ماه ۱۴۰۰   تمدید تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

آخرین مهلت ثبت نام در وبینار: ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ تمدید تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

زمان اعلام نتایج داوری: ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰   تمدید تا ۲۰بهمن ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری وبینار: ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰
همایش به صورت آنلاین برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو:
http://fnwp.ir/find.php?item=1.86.19.fa
برگشت به اصل مطلب